Val 2018

Hej alla. Valet närmar sig. Har nu en tid ägnat mig åt att se över vad som hänt sedan förra valet och vad som partierna gett ut som valprogram för kommunen inför detta val.

Vad som hänt. Vad har de tre partierna genomfört?

Det vore fel att bara lyfta fram elände. Skolorganisationen har omorganiserats och det har genomförts på ett bra sätt. Om det var värt besväret vet ingen ännu. Jag har dock blivit lovad en delrapport som den konsultbyrå som ska ha koll på resultatet av omorganisationen ska författa.
Hanteringen av flyktingsituationen har skett på ett ansvarsfullt sätt. Det innebar en enorm belastning för stora delar av den kommunala organisationen. Staten tog också sitt ansvar och gav ekonomisk ersättning till kommunerna. En tid söktes med ljus och lykta efter boendeplatser till nyanlända. Det var nära att det skrevs ett hyreskontrakt som var helt absurt dyrt. Detta avstyrdes dock på olika sätt.
Det har också jobbats hårt med infrastrukturfrågor som järnväg och vägar. Vår kommun har heller inte gått in och förskottsbetalat vägprojekt som många andra kommuner gjort. Det är statens sak att bygga och underhålla vägar och järnvägar.
Stiftelsen Gisleparkens förlustverksamhet har upphört. Äntligen kan man säga.

Vad lovades inför valet 2014.
I moderater och Socialdemokraternas valprogram fanns inget om någon nedläggning av badhus. Inget om minskning av antalet platser i Särskilt Boende för äldre. Inget om nedläggning av mindre skolor och förskolor. Det fanns heller inte med något om äldrevårdsplatser eller nedläggning av skolor och förskolor i det samarbetsavtal som skrevs mellan S, M och MP. Däremot skulle Anderstorps simhall göras om till hälsocenter i samarbetsdokumentet.
Vi ska då minnas att det fanns det ganska färska uttalanden om att alla tre simhallarna skulle behållas i överskådlig tid.
S hade skrivningar om en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Dessutom att hemsjukvård skulle vara avgiftsfri. Det senare fanns också med i samarbetsavtalet.

Däremot fanns klara och tydliga skrivningar hos både S och M om att öka attraktiviteten för vår kommun. Denna attraktivitet gick nästan ut på att öka attraktiviteten för Gislaved som centralort. Uttrycket Staden Gislaved myntades. Gislaved centrum skulle få en ordentlig ansiktslyftning.
När jag läser detta så känns det som man glömt att två tredjedelar av kommunens innevånare bor utanför centralorten. Tidigare tal om att kommunen saknade en tydlig centralort och att det jobbades utifrån detta faktum är som bortblåsta.

Återkommer om några dagar om vad de samarbetspartierna lovar inför detta val. Kommer även att skriva om oppositionen.

Åke Fridén

Författare: G-nytt

Har sett en brist i lokalbevakning i media. Vill försöka fylla detta tomrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *