Partiernas vallöften

Vad lovar partierna.

Jag tänker här titta på vad de tre styrande partierna i kommunen lovar inför kommande mandatperiod.
Börjar med Socialdemokraterna. I sitt kommunala handlingsprogram (som ni kan hitta på länken http://www.socialdemokraternagislaved.se/wp-content/uploads/2018/07/Socialdemokraterna_val_2018-Folder-klar.pdf ) har jag följande kommentarer till.

Några löften om utbyggd äldrevård finns inte. Under rubriken ”Detta vill vi uppnå 2019-2022” så är det närmaste man kan komma att de vill verka för ”Bostäder åt alla. Tryggt boende”. Att utöka äldreboendet kan kanske med lite god vilja rymmas i den formuleringen. Detta ska dock ställas mot uttalanden i år där man inte ser något behov av fler platser i Särskilt boende förrän 2023.
Man kan alltså konstatera att S inte kommer att jobba för att läget före 2015 ska återställas.

Vad gäller Simhall så finns inget med i deras valprogram. Det enda man då kan gå på är olika uttalanden. Mari Johansson menar i lördagens VN att en simhall får inte kosta mer än 200 millioner kronor. Därmed behöver vi nog inte vara oroliga för det bygget. Jag har kollat många referensobjekt som byggts under senare tid. Inget har stannat under 300 millioner kronor.
För min del så tycker jag inte att vi har råd med ett nytt bygge. Med rätt underhåll så kan vi använda de gamla många år till. Så även med den som nu rivits i Smålandsstenar.

I Moderaternas kommunala valprogram (som ni hittar på länken http://moderatgvd.se/media/123018/Moderaternas-valprogram-info%CC%88r-mandatperioden-2018-2022.pdf ) som är lite mer konkret utformad, så har jag hittat följande.
Under vård och omsorg så skrivs att de vill öppna fler platser i äldreomsorgen. Det ska då gälla ett antal platser på Solbacka i Reftele och ha en inriktning mot demensboende. Det är ju riktigt så till vida att där är bristen mest akut. Men att återställa antalet platser till tidigare nivåer finns inte med. I stället skriver de så här: ”Tydliggöra för våra invånare att alla som har behov får en plats på särskilt boende”. Man häpnar. Har alla de som ringt eller skrivit till mig och talat om hur de kämpar för att deras anhöriga ska få plats, inte förstått? Är det kanske så att man vill hellre betala Regionen för att ha patienter kvar på sjukhusen i avvaktan på att en plats ska bli ledig?
Jag frågar mig om det inte är självklart att kommunen ska ha en viss beredskap för att ta emot sjuka äldre. Överbeläggningen på korttidsboenden har varit mer eller mindre konstant sedan 2015. Beskedet är dock tydligt.

Vad gäller Simhall så framgår det inget i programmet. I uttalanden framgår att de vill bygga nytt men inte när. Det uttalas också att det inte får kosta 300 till 400 millioner kronor. Kan bara hänvisa till vad jag skrev som kommentar till S uttalanden.

Miljöpartiet. I ett lokalt valprogram som är svårläst på webben så har jag dock kunna uttyda att de vill ha korttidsplatser och platser i särskilt boende efter behov.
Simhallsfrågan nämns inte. Har inte heller förstått hur de ställer sig till hela denna debatt.

Sammanfattningsbevis så har de tre partierna inte lagt någon stark prioritet på att ge våra äldre den trygghet de efterfrågar. Återkommer om oppositionens ställningstagande i dessa frågor.

Författare: G-nytt

Har sett en brist i lokalbevakning i media. Vill försöka fylla detta tomrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *