Oppsitionens vallöften

Centerpartiet Deras handlingsprogram: https://www.centerpartiet.se/lokal/jonkopings-lan/gislaved/startsida/val2018/handlingsprogram-2019-22
”Öppna snarast fler platser för vård och omsorg och tillräckligt med platser för korttidsboende”. Så skriver de under rubriken Trygghet för äldre etc. Inte konkreta platser men behovet av korttidsplatser är det som är mest akut. Uttalanden har gjorts om att öppna de som lades ner 2016.
Simhallsfrågan. Partiet vill rusta de anläggningar som finns och inte bygga något nytt. Närheten till anläggningarna av alla slag är viktig. Uttalanden har gjort om att folkomröstningen inte borde komma till stånd. Även uppmaningar till att avstå från att rösta i simhallsfrågan.

Liberalerna. Här kan jag bara hänvisa till Fredriks Sveningssons Facebooksida. Liberalerna röstade för majoritetens beslut vid budgetmötet 2015. När det gällde neddragning av neddragning av antalet platser i äldreboenden så röstade de emot detta. Har därefter också motionerat om att göra Östergården till i huvudsak Korttidsboende för hela kommunen.
I simhalls frågan så är de med majoriteten helt och hållet. Har uttalat att de ställer sig bakom folkomröstningen men har inte tagit ställning i simhallsfrågan.

Kristdemokraterna. Här fann jag bara en länk till en lokal hemsida. När jag klickade så kom jag till en sida med inloggning. Har inte sett och hört så mycket. Kanske kan någon lägga en kommentar.

Vänsterpartiet. På hemsidan finns inget lokalt. Det finns en facebooksida.

Kommunistiska partiet. Ett lokalt flygblad. http://www.kpgislaved.nu/lilla/lillaunder/Val2018/gislaved%204-sidig.pdf
Jag hittar inget om Äldrevården. Kanske beror det på att de mest fokuserar på att vara emot ett stort simhallsbygge och uppmanar väljarna att inte rösta i simhallsfrågan. De säger också. ”Ställ inte ort emot ort”.

Westbopartiet. Valprogrammet: http://www.westbopartiet.se/val-2018-38805222
Vill verka för god tillgång på äldreboenden. Pekar särskilt på bristen i korttidsboenden. Inte mer konkret än så.I simhallsfrågan så finns inget konkret i programmet mer än god tillgång. Däremot uppmanas vi på deras förstasida att bojkotta folkomröstningen, i syfte att underhålla och behålla befintliga anläggningar.

Sverigedemokraterna Av hemsidan går det inte att se hur de ställer sig i dessa frågor. De har hänvisat till ett Planeringsdirektiv som ligger utlagt. Har läst igenom detta men det ger inga konkreta svar. I texten framhålls bara att verksamheten ska hålla god kvalité.

Detta är vad jag fått fram, Om någon i något parti känner sig förbigången så kommentera gärna

Författare: G-nytt

Har sett en brist i lokalbevakning i media. Vill försöka fylla detta tomrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *