Inför Valet

Jag har i alla inlägg jag skrivit bemödat mig om att redovisa hur det förhåller sig. Inte alltid kunnat bevisa detsamma då de som lämnat uppgifterna har sagt saker till mig i förtroende. I detta inlägg ger jag mina egna åsikter och inget annat. Jag har koncentrerat mig på de äldres situation.

I de senaste inläggen så redovisade jag vad partierna lagt ut på sina hemsidor. Mycket skiftande resultat. M, C, S och KP var bra och tillgängliga. I övrigt fick jag gå mer på uttalanden och sociala medier. Vidare besökte jag pensionärsorganisationernas utfrågning i Smålandsstenar och debatten i Anderstorps sporthall den 27/8.

Min uppfattning är att under denna mandatperiod så har neddragningar i vård och omsorg genomförts för att hålla skatter nere och möjliggöra en skattesänkning inför nästa år. Valet blir alltså en fråga till oss väljare om vi är beredda att ta en lite högre skatt för att återfå klassen på den äldrevård som gällde före 2014. C och KP, dessa partier med så olika ideologier har varit tydliga med att de är beredda till skattehöjning om det behövs. Övriga partier har svävat på målet. Uttrycket ”vad som behövs” används ofta. Även av de som dragit ner.

Att det går att tolka behov på olika vis är uppenbart. Även i kommuner där man dragit mycket kraftigare än i vår kommun så talar man om ”vad som behövs”.
Jag har fått så många berättelser från främst anhöriga som stridit för att få särskilda boendet ordnat. De anser inte att behovet är täckt. Jag har också fått många berättelser från personal. Personalstyrkan har dragits ner så de orkar inte. Många har slutat, sagt upp sig. Sjukskrivningstalet har gränsat mot 10 %. De tycker inte att behovet är täckt. Berättelser från personal på sjukhus som vittnar om att patienter från Gislaveds kommun tar upp platser som andra behöver. Eller som någon uttryckte sig. ”Behöva avvisa patienter när platsen tas upp av patienter från vår kommun känns tungt”.

Att då samtidigt börja prata om att bygga badhus för flera hundra millioner känns inte seriöst. Måhända är resonemanget om att ett badhus inte får kosta mer än 200 millioner ett sätt att komma undan. Av alla referensobjekt jag sett så hamnar även ganska enkla anläggningar 300 millioner och mer.
Jag anser att: Ska vi inte svika de äldre så har vi har inte råd att bygga något nytt badhus men vi har råd att underhålla våra befintliga.
Att: De befintliga badhusen inte kan underhållas mer är vilseledande. Kolla på Hagabadet i Göteborg. Förvisso exklusivt men en jättegammal anläggning som står sig väl.

Valet handlar alltså om prioriteringar. Vid partidebatten i Anderstorps Sporthall så bedyrade de båda kommunalråden från de styrande partierna att en bra äldreomsorg är en bra sak för att höja attraktiviteten för vår kommun. Nu gäller det att leva upp till detta.

Åke Fridén

Författare: G-nytt

Har sett en brist i lokalbevakning i media. Vill försöka fylla detta tomrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *