Hur tänker man

Tvingas återkomma i samma fråga som förra inlägget.

Jag tvingas ställa mig frågan om socialförvaltningen vilseleder politikerna i nämnden. Fråga ställs av följande anledning. I en kommentar från tidigare ordföranden i nämnden skrivit att flytten av personalutrymmen för hemtjänstpersonalen i Anderstorp skulle innebära en besparing på ca 1,5 millioner kronor. Detta bekräftas också av beslutsunderlaget som fanns tillgängligt för nämnden när de fattade beslut.

Jag har blivit lovad ett exemplar utav den konsekvensanalys som gjorts i ärendet på förvaltningen. Har dock fått mig refererat att i denna konsekvensbeskrivning så ska det stå klart och tydligt att flytten av personalutrymmen inte innebär någon besparing. Vilket av dessa två uppgifter är riktiga?

Jag kan konstatera att vid samtal med berörd chef så behövs 1,3 tjänster/årsarbeten mer för att kompensera för restiderna. Detta innebär en utgift på cirka 620 tusen kronor per år.
Ytterligare två till tre bilar ska behövas. Leasingkontrakt och driftkostnader för dessa hamnar gissningsvis i trakten av 200 tusen kronor. Två har redan sagt upp sig på grund av detta. Dessa två rekryteringar plus två rekryteringar för den ökning av personal som krävs kostar också mycket pengar.
Jag har uppgifter på att socialförvaltningen hyr hela Östergården. Kostnaden är 2,35 millioner kronor per år. Kan låta mycket men kvadratmeterhyran är inte mer än ordinära bostadslägenheter. Dessutom använder hemtjänsten bara en liten del av huset.

Försöker man sig på en lite kalkyl så ska socialförvaltningen spara 1.5 millioner per år. De drar på sig extra kostnader på i närheten av 1 million per år. Då socialförvaltningen hyr hela huset, Östergården, så blir det ju ingen minskning av hyran. Bara fler tomma kvadratmeter som det betalas hyra för. I praktiken behöver de alltså få pengar av Weland industricenter i stället för att betala hyra för att få den ekvationen att gå ihop. De utlovade 1.5 millionerna i besparing kan alltså lämnas till papperskorgen.

Jag frågar mig då varför vill socialförvaltningen göra denna förflyttning. Vid det samtal som jag haft med hemtjänstens verksamhetschef. Så hänvisades till att det för arbetsledningen är mycket lättare att ha personal från flera områden på samma plats. Det blir lättare att flytta över personal från den ena gruppen till den andra om det uppstår brist på personal i någon grupp. Eller kan det vara så att de har problem i vissa grupper. Då vill de få in en grupp med bra samarbetsklimat i hopp om att grupper med problem ska få bättre arbetsklimat på detta sätt.
Här finns det många frågor att besvara för socialförvaltningen. [


 [Å1]

Författare: G-nytt

Har sett en brist i lokalbevakning i media. Vill försöka fylla detta tomrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *