Hemtjänstpersonal överkörd

Jag fick ett samtal där en person beskrev hur Hemtjänsten i Anderstorp jobbade och att de fått besked om att flytta sin arbetsplats, läs personalutrymmen, från Östergården till Weland Industricenter i Gislaved.

Att förvaltningen söker andra lokaler än att vara på Östergården ser jag inte som konstigt. Men den arbetsmiljö som jag fick beskrivet gjorde mig mörkrädd. Därtill så skulle en flytt till Weland industricenter innebära att personalen tvingades ta sig med bil från och till sina personalutrymmen flera gånger per dag.

I en analys som gjorts så konstateras: 

  1. Att den ökning av personalens restid i tjänsten kräver 1,3 tjänster/årsarbeten i utökning av personalstyrkan för den arbetsgrupp som Hemtjänsten i Anderstorp utgör för att göra samma arbete som nu. 
    Ska betonas att man från ledningen bedyrat att förändringen inte ska påverkan tiden hos brukarna. Alltså de som får hjälpen påverkas inte.
  2. Att gruppen i Anderstorp kommer att behöva tre bilar utöver de fyra de har i dag för att klara jobbet på grund av alla resor till och från Weland.
  3. Att personal som nyttjar kommunens bilar inte får ta dessa till hemmet. Ska de hem på lunchrasten och bor i Anderstorp så tvingas de åka till sin arbetsplats som nu är Östergården och ställa kommunens bil och byta till sin privata alternativt cykla eller gå. Det blir lite skillnad när arbetsplatsen är Welands i Gislaved.  

Lägger man därtill att flera av de 16 som jobbar i Hemtjänsten Anderstorp bor också på orten, några saknar dessutom körkort. Dessa kan göra ett fullgott jobb genom att enbart förflytta sig inne i samhället och en acceptans från sina arbetskamrater. I denna arbetsgruppen råder en god sammanhållning och samarbetsklimat. Nu vidtas åtgärder som uppenbart riskerar att slå sönder denna sammansvetsade arbetsgemenskap. Har fått uppgift om att två redan sagt upp sig.

Jag blir kraftigt förvånad när ledningen för en verksamhet slår sönder en väl fungerande grupp, som består av personer inom flera yrken som ”jobbar ihop, inte bara samtidigt”. Citatet från en föreläsning inom ramen för G-kraft. Det vällovliga projekt som syftar till att personalen, genom initiativkraft och serviceanda, ska ge sina uppdragsgivare en god service. Hemtjänstpersonalen är en utsatt grupp. De far omkring i vår kommun och besöker sjuka och gamla som behöver hjälp. Ofta ensamma. Lyckas man då i en arbetsgrupp bygga upp gemenskap och laganda så är det väl rätt självklart att arbetsledningen ska slå vakt om denna grupp och låta dem utveckla sig. Så som det förmedlas inom projektet G-kraft.

Slutsatsen blir – vad håller man på med? En väl fungerande arbetsgrupp slås sönder. En grupp som klarar hemtjänsten i ett samhälle med en inte så liten omgivande landsbygd på bara fyra bilar. Som har sin arbetsplats, personalutrymmen och lunchrum i centrala samhället. Denna grupp ska få sina personalutrymmen flyttade. Förvisso inte mer än 5 kilometer från platsen där de jobbar. Men tillräckligt långt så tre bilar till behöver införskaffas och två medarbetare till för att kompensera för tiden på vägen mellan Anderstorp och Gislaved.

Vilken verksamhet/företag annat än socialförvaltningen i Gislaveds kommun skulle komma på något sådant. Detta i en kommun som dessutom lägger stor vikt vid sin miljöprofil.

Författare: G-nytt

Har sett en brist i lokalbevakning i media. Vill försöka fylla detta tomrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *