Äldrevård

Äldrevården i Gislaveds kommun, vad ska det bli av den?

I ett svar till en insändare från en orolig kommuninnevånare så skriver det tre ledande politikerna i den styrande majoriteten i vår kommun att ”Vården har blivit bättre”. De garanterar att vården blivit bättre under de senaste 15 åren. Jovisst, självklart är detta en sanning. Personalens kunskap förbättras och vårdmetoder utvecklas. Äldre kan vara hemma längre tack vare att hemtjänsten utvecklats. Hade det inte varit så vore det katastrofalt.

Det som vi medborgare oroas för är den utveckling som vi sett den senaste mandatperioden. Alltså åren 2015, 2016 och 2017. Där man trots att befolkningen ökar och blir äldre så drar man ner på antalet platser i såväl korttidsboende som äldreboenden. Ett projekt startades som kallas ”Trygg hemgång”. Tanken var från början att alla som låg på sjukhus och skulle vid utskrivning transporteras hem. Väl hemma skulle en vårdplanering äga rum. Denna tanke havererade omedelbart. Många som skrivs ut på sjukhus är vid så dålig hälsa att en vårdinrättning typ korttidsboende är enda möjligheten. Efter att ha läst de rapporter som finns om det försök som gjordes med ”Trygg Hemgång” så ser man att det finns delar som var bra i arbetssättet som tagits till vara men i huvudsak så är det som förut.

En biståndshandläggare från kommunen kommer till sjukhuset och förklarar att patienten ska hem. Anhöriga möter upp och protesterar. Sjukhuspersonal säger att han/hon klarar sig inte hemma. Sedan får patienten vänta på att en korttidsplats blir ledig. Denna väntan har för flera blivit lång. Sedan augusti månad till årsskiftet 18 patienter fått vänta mer än en vecka på Värnamo sjukhus. Det är vad jag kunnat läsa ut på de fakturor som Gislaved kommun betalat. Självklart finns här ett mörkertal. Hur många har haft en anhörig som fått en kollosal belastning när den sjuke kommit hem för tidigt? Det har också inneburit att överbeläggningarna på korttidsboenden inte är ovanliga. Statistiken från 2017 säger att under två av fjolårets tolv månader så är snittbeläggningen under de 24 platser som finns. Max var det 30, nämligen augusti månad.

Så visst kan vården ha blivit bättre men den har inte räckt till för de som behöver den. Trots att det har öppnats extraplatser så har inte balansen uppnåtts. Sedan kan jag tycka att på korttidsboende så skall det finnas viss ledig kapacitet. NÄR EN KOMMUNMEDBORGARE SKA LÄMNA ETT SJUKHUS OCH BEHÖVER MER VÅRD UTANFÖR HEMMET SÅ SKA DET FINNAS TILLGÄNGLIGT.

I sin insändare skriver de tre partiernas företrädare att det kostar för mycket att ha platser i beredskap. De har inte frågat oss kommuninnevånare om vi är beredda att betala för det. I höstens val så är det vår chans att påverka. Har den nu regerande majoriteten levt upp till det vi som medborgare vi ha? Partiernas valplattformar är på gång. Jag kommer att följa detta fram till valet.

Författare: G-nytt

Har sett en brist i lokalbevakning i media. Vill försöka fylla detta tomrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *