Hur tänker man

Tvingas återkomma i samma fråga som förra inlägget.

Jag tvingas ställa mig frågan om socialförvaltningen vilseleder politikerna i nämnden. Fråga ställs av följande anledning. I en kommentar från tidigare ordföranden i nämnden skrivit att flytten av personalutrymmen för hemtjänstpersonalen i Anderstorp skulle innebära en besparing på ca 1,5 millioner kronor. Detta bekräftas också av beslutsunderlaget som fanns tillgängligt för nämnden när de fattade beslut.

Jag har blivit lovad ett exemplar utav den konsekvensanalys som gjorts i ärendet på förvaltningen. Har dock fått mig refererat att i denna konsekvensbeskrivning så ska det stå klart och tydligt att flytten av personalutrymmen inte innebär någon besparing. Vilket av dessa två uppgifter är riktiga?

Jag kan konstatera att vid samtal med berörd chef så behövs 1,3 tjänster/årsarbeten mer för att kompensera för restiderna. Detta innebär en utgift på cirka 620 tusen kronor per år.
Ytterligare två till tre bilar ska behövas. Leasingkontrakt och driftkostnader för dessa hamnar gissningsvis i trakten av 200 tusen kronor. Två har redan sagt upp sig på grund av detta. Dessa två rekryteringar plus två rekryteringar för den ökning av personal som krävs kostar också mycket pengar.
Jag har uppgifter på att socialförvaltningen hyr hela Östergården. Kostnaden är 2,35 millioner kronor per år. Kan låta mycket men kvadratmeterhyran är inte mer än ordinära bostadslägenheter. Dessutom använder hemtjänsten bara en liten del av huset.

Försöker man sig på en lite kalkyl så ska socialförvaltningen spara 1.5 millioner per år. De drar på sig extra kostnader på i närheten av 1 million per år. Då socialförvaltningen hyr hela huset, Östergården, så blir det ju ingen minskning av hyran. Bara fler tomma kvadratmeter som det betalas hyra för. I praktiken behöver de alltså få pengar av Weland industricenter i stället för att betala hyra för att få den ekvationen att gå ihop. De utlovade 1.5 millionerna i besparing kan alltså lämnas till papperskorgen.

Jag frågar mig då varför vill socialförvaltningen göra denna förflyttning. Vid det samtal som jag haft med hemtjänstens verksamhetschef. Så hänvisades till att det för arbetsledningen är mycket lättare att ha personal från flera områden på samma plats. Det blir lättare att flytta över personal från den ena gruppen till den andra om det uppstår brist på personal i någon grupp. Eller kan det vara så att de har problem i vissa grupper. Då vill de få in en grupp med bra samarbetsklimat i hopp om att grupper med problem ska få bättre arbetsklimat på detta sätt.
Här finns det många frågor att besvara för socialförvaltningen. [


 [Å1]

Hemtjänstpersonal överkörd

Jag fick ett samtal där en person beskrev hur Hemtjänsten i Anderstorp jobbade och att de fått besked om att flytta sin arbetsplats, läs personalutrymmen, från Östergården till Weland Industricenter i Gislaved.

Att förvaltningen söker andra lokaler än att vara på Östergården ser jag inte som konstigt. Men den arbetsmiljö som jag fick beskrivet gjorde mig mörkrädd. Därtill så skulle en flytt till Weland industricenter innebära att personalen tvingades ta sig med bil från och till sina personalutrymmen flera gånger per dag.

I en analys som gjorts så konstateras: 

  1. Att den ökning av personalens restid i tjänsten kräver 1,3 tjänster/årsarbeten i utökning av personalstyrkan för den arbetsgrupp som Hemtjänsten i Anderstorp utgör för att göra samma arbete som nu. 
    Ska betonas att man från ledningen bedyrat att förändringen inte ska påverkan tiden hos brukarna. Alltså de som får hjälpen påverkas inte.
  2. Att gruppen i Anderstorp kommer att behöva tre bilar utöver de fyra de har i dag för att klara jobbet på grund av alla resor till och från Weland.
  3. Att personal som nyttjar kommunens bilar inte får ta dessa till hemmet. Ska de hem på lunchrasten och bor i Anderstorp så tvingas de åka till sin arbetsplats som nu är Östergården och ställa kommunens bil och byta till sin privata alternativt cykla eller gå. Det blir lite skillnad när arbetsplatsen är Welands i Gislaved.  

Lägger man därtill att flera av de 16 som jobbar i Hemtjänsten Anderstorp bor också på orten, några saknar dessutom körkort. Dessa kan göra ett fullgott jobb genom att enbart förflytta sig inne i samhället och en acceptans från sina arbetskamrater. I denna arbetsgruppen råder en god sammanhållning och samarbetsklimat. Nu vidtas åtgärder som uppenbart riskerar att slå sönder denna sammansvetsade arbetsgemenskap. Har fått uppgift om att två redan sagt upp sig.

Jag blir kraftigt förvånad när ledningen för en verksamhet slår sönder en väl fungerande grupp, som består av personer inom flera yrken som ”jobbar ihop, inte bara samtidigt”. Citatet från en föreläsning inom ramen för G-kraft. Det vällovliga projekt som syftar till att personalen, genom initiativkraft och serviceanda, ska ge sina uppdragsgivare en god service. Hemtjänstpersonalen är en utsatt grupp. De far omkring i vår kommun och besöker sjuka och gamla som behöver hjälp. Ofta ensamma. Lyckas man då i en arbetsgrupp bygga upp gemenskap och laganda så är det väl rätt självklart att arbetsledningen ska slå vakt om denna grupp och låta dem utveckla sig. Så som det förmedlas inom projektet G-kraft.

Slutsatsen blir – vad håller man på med? En väl fungerande arbetsgrupp slås sönder. En grupp som klarar hemtjänsten i ett samhälle med en inte så liten omgivande landsbygd på bara fyra bilar. Som har sin arbetsplats, personalutrymmen och lunchrum i centrala samhället. Denna grupp ska få sina personalutrymmen flyttade. Förvisso inte mer än 5 kilometer från platsen där de jobbar. Men tillräckligt långt så tre bilar till behöver införskaffas och två medarbetare till för att kompensera för tiden på vägen mellan Anderstorp och Gislaved.

Vilken verksamhet/företag annat än socialförvaltningen i Gislaveds kommun skulle komma på något sådant. Detta i en kommun som dessutom lägger stor vikt vid sin miljöprofil.