Pengarna räcker inte

I bland annat Värnamo Nyheter har jag läst om att Socialnämnden i Gislaveds kommun lär dra över sin budget med 16,5 millioner kronor. Jag har också läst om hur ekonomichef och avgående politiker i den avgående majoriteten har ondgjort sig över att förvaltningen inte hållit hårt nog i pengarna.
 
Kan det finnas en möjlighet att verkligheten kommit i kapp. Att neddragningen av platser inom äldreomsorgen har medfört att akutinsatser på olika håll medfört ökade kostnader i stället för lägre. De många dagarnas vård av färdigbehandlade patienter på sjukhusen som väntar på att få komma till den kommunala omsorgen kan tala för det. I sammanställningarna över beläggningen inom äldreomsorgen som lämnats till nämnden från förvaltningen kan man läsa att platser som blir lediga fylls omgående. Dubbelbeläggningarna på korttidsboende har inte upphört.+
 
Det vore uppfriskande om ansvariga nu mellan valet och den nya majoritetens tillträde kunde ge lite förklaringar och redogörelser. Har behovet växt så det inte går att stå emot trycket. Biståndshandläggarna som har att hantera så de som har mest behov kommer först. De får hantera de anhörigas tryck. Deras dubbla lojalitet kan inte vara lätt att hantera. Dels arbetsgivaren som bestämmer tillgången. Dels viljan att hjälpa som jag är övertygad om att den finns.
 
I delårsrapport till fullmäktige så skrivs att de i förvaltningen har svårt att rekrytera både chefer och övrig personal i verksamheten. Jag kan tycka att det är inte så förvånande. Så många vittnesmål jag fått från personal som går på knäna och som slutat. Personal på alla nivåer. Nu händer det en ändring i politiken till nyår. Kan det finnas behov av förändring på chefsnivå i förvaltningen också? Vi kommuninnevånare har mycket att följa framöver.
Åke Fridén