Vad händer i vår kommun

Vi ska få vara med och bestämma i en folkomröstning om var ett tänkt, nytt badhus för 400 till 450 millioner kronor ska ligga. Vi får välja mellan två alternativ. Bygge i Gisleområdet eller i Mossarpsområdet som start på ett framtida fritids och rekreationsområde. Något alternativ där vi underhåller och reparerar de befintliga badhusen finns inte med. Detta trots att det för relativt rimliga pengar går att få dessa att var till glädje för innevånarna många år till. Den utredning som alltid hänvisas till visar att det krävs reparationer och nyinvesteringar. Men dessa åtgärder kan läggas ut på ganska många år.

Ett av de starkaste argumenten för rivning är att bassängerna läcker. Så kan vi inte ha det. Detta har alltså vår politiska ledning kommit på nu efter drygt 40 år. De har nämligen läckt ända sedan de byggdes. Det ligger i dess konstruktion. Betong med kakel läcker vatten. Plattorna är täta men skarvarna läcker. Utredarna pekade på läckaget. Det behöver åtgärdas innan betongen skadas för mycket. Det finns en relativt billigt sätt att göra detta, Lining. Det innebär att en plastmatta läggs invändigt i bassängen. Plastmattan på plats kostar omkring en halv million kronor per basäng. Det tillkommer givetvis lite arbeten runt omkring.

Vad vår styrande majoritet vill är alltså att vi ska välja mellan två alternativ av nybygge för 400 till 450 millioner kronor. Något alternativ där vi som tycker att ta vara på det vi har och rusta upp det för cirka 20 millioner kronor är ett bättre alternativ får inget alternativ att rösta på.
Vad är den politiska ledningen ute efter? Både Socialdemokrater och Moderater hävdade för inte så många år sedan att ”Våra tre badhus skulle bli kvar”. Varför har man svängt? Vilka har påverkat?

Kan det vara så att de vill ha bort diskussionen från äldrevården. En äldrevård där man vägrar att öppna upp de vårdplatser som de stängde. Där de inte vill se något behov förrän in på 2020-talet. Ett behov som funnits sedan de stängde de 42 platserna 2015. Jag frågar mig hur man prioriterar? Har tanken hela tiden varit att spara på de äldre för att betala simhallar och sporthallar?

Åke Fridén